PRIJEVREMENO ZATVARANJE AQUAPARK ISTRALANDIA

Ovim putem Vas obaviještavamo da je došlo do prijevremenog zatvaranja aquapark Istralandia. Obzirom da je zatvaranje bilo predviđeno 22.09.2019, ulaznice koje niste bili u mogućnosti iskoristiti moći ćete iskoristiti u 2020 godini.