_Donacije Header
Ukupno donirano
0323566 Kn

PRIJEVREMENO ZATVARANJE AQUAPARK ISTRALANDIA

Ovim putem Vas obaviještavamo da je došlo do prijevremenog zatvaranja aquapark Istralandia. Obzirom da je zatvaranje bilo predviđeno 22.09.2019, ulaznice koje niste bili u mogućnosti iskoristiti moći ćete iskoristiti u 2020 godini.