_Donacije Header
Ukupno donirano
0253129 Kn
VREĆICE ZA DOMAĆINSTVO 2 L, 40 KOM Domax
VREĆICE ZA DOMAĆINSTVO 2 L, 40 KOM Domax
PAPIR ZA PEČENJE, 8 M Domax
VREĆE ZA OTPATKE 160 L, 10 KOM Domax
VREĆE ZA OTPATKE 35 L, 20 KOM Domax
VREĆE ZA OTPATKE S VEZICOM 60 L, 15 KOM Domax
VREĆE ZA OTPATKE 120 L, 10 KOM Domax
VREĆE ZA OTPATKE S VEZICOM 40 L, 15 KOM Domax
VREĆICE ZA DOMAĆINSTVO 3 L, 20 KOM Domax
VREĆICE ZA DOMAĆINSTVO 2 L, 30 KOM Domax
VREĆICE ZA DOMAĆINSTVO 1 L, 50 KOM Domax
PRIJANJAJUĆA FOLIJA, 30 M Domax
ALUMINIJSKA FOLIJA, 30 M Domax
ALUMINIJSKA FOLIJA, 10 M Domax
ALUMINIJSKA FOLIJA, 20 M Domax
SPUŽVASTA KRPA, 3 KOM Domax
SPUŽVASTA KRPA, 2 KOM Domax
SPUŽVASTA KRPA, 1 KOM Domax
SPUŽVICA S ABRAZIVOM, 3 KOM Domax
SPUŽVICA S ABRAZIVOM, 3 KOM Domax
SPUŽVICA S ABRAZIVOM, 1 KOM Domax